Stàmmbaam - Ahnentafel - Généalogie - Ancestry

FUGER (Levinson) - OTTMANN

actualisé le 01.01.2016

 

père, mère, oncles, tantes, cousins, grand-parents & aieux d´Alsace & d´Allemagne

Vàtter, Müeter, Unkel, Tànte, Cousins, Großeltere & Àhne ussem Elsàß & Dietschlànd

1640-2015

Dinsheim - Gougenheim - Graffenstaden - Gresswiller - Rosenwiller - Strasbourg - Weyersheim
Berlin - Bretten - Darmstadt - Frankfurt/Main - Karlsruhe - Königsberg - Magdeburg - Meseritz

Localisation de nos ancêtres en Alsace et en Allemagne

 

Salü bisamme ! je suis né et j'ai grandi à Strasbourg (Alsace) et autant que les souvenirs et les photos le permettent, j'ai réunis ici ce que je sais des FUGER, OTTMANN, MISSMER, LEVINSON, BOKRANZ les personnages de "Papepa" et "Mamema" sont placés au centre de cet arbre généalogique dont seule une partie est accessible au public

Berlin 1981 - photo "à l'ancienne" (papa & maman)  -  Foto von mienere Eltere (uff historisch nàchgeschtellt)

 

> 1912 Zugang nur mit Passwort > 1912 accès avec mot de passe > 1912 access with password only
Nachkommen Descendants Progeny
-
Roland Fuger Cousins Ottmann
-
-
Fuger-Ottmann (A3) Fuger-Ottmann (A4)


11 Generationen in 375 Jahre - 11 générations sur 375 ans - 11 generations in 375 years

 

Tables généalogiques des familles  - "Fuger-Bokranz" & "Ottmann-Missmer" - Àhnentäfel vun de Familie

1° Cousinade (Fuger-Ottmannn) - Restaurant Arnold à Itterswiller, Alsace (67) - c´était le samedi 23 Mai 2015 !

unseri àhne
Vorfahren
Ascendants
Ancestors
Zugang frei
Accès libre
x
x
x
x
free access

 

 

 

Vorfahren - Ancêtres - Ancestors

Fuger-Zeiger's Vorfahren - les ascendants Fuger-Zeiger - Ancestors of Fuger-Zeiger
Antoni - Beckert - Christophel - Dangel - Fuger - Gremmel - Halbherr - Hoffer - Huck - Huffschmitt - Jost - Kientz - Kigele - Kuhlmann
Kuntz - Lang - Madelmeyer - Meyer - Riedinger - Schneider - Schoch - Simbs - Stemmel - Steger - Wantz - Wernert - Wucher - Zeiger

Boehler-Rollong's Vorfahren - les ascendants Boehler-Rollong - Ancestors of Boehler-Rollong
Armbruster - Boehler - Broner - Dürr - Fischhauser - Hipfler - Holderbaum - Jost - Kauffer - Kohl - Kuhn - Kunstmann - Liehn - Meyer - Morel
 Oswald - Rauch - Roth - Rudloff - Rollong (Rollang) - Schirmeyer - Schuck - Weyland

Bokranz-Klaiber's Vorfahren - les ascendants Bokranz-Klaiber - Ancestors of Bokranz-Klaiber
Blicker - Böhmer - Bokranz (Pocrantz) - Court - Ernst - Flink - Friedel - Gericke - Goepferich - Hubbuch - Kieß - Klaiber / Kleiber - Lampert - Laser
Lichtenfels - Mauthe - Michaelis - Milch - Pflugmacher - Reuscher - Schaefer - Schultz - Sickinger - Trinks - Vogel

Ottmann-Voltzenlogel's Vorfahren - les ascendants Ottmann-Voltzenlogel - Ancestors of Ottmann-Voltzenlogel
Acker - Bonn - Herrmann - Hild - Huss - Jung - Kuntz - Luck - Mathias - Melchert - Ottmann - Raucher - Reinbold - Riehl - Scherrer - Schmidt
 Schneider - Stupfel - Surr - Ulrich - Voltzenlogel - Weber - Weinum - Zilliox

Halbwachs-Hasselmann's Vorfahren - les ascendants Halbwachs-Hasselmann - Ancestors of Halbwachs-Hasselmann
Adam - Baumer - Burr - Debes - Diebolt - Diss - Ebel - Ehret - Ehrmann - Fritsch - Groener - Guth - Halbwachs - Hasselmann - Heim - Heitz - Jacob
 Klein - Lutz - Lux - Matzinger - Müller - Nonnenmacher - Reinbold - Rohfritsch - Saemann - Schamber - Stoll - Velten - Wernert - Wintz

Missmer-Bettstatter's Vorfahren - les ascendants Missmer-Bettstatter - Ancestors of Missmer-Bettstatter
Albrecht - Altriot - Baetz - Bettstattter - Dannesbuchler - Fendrich - Fieg (Füg) - Gitsch - Griss - Heberling - Hoffer - Holtz - Keller - Keyser
Klein - Korn - Kutin - Leutisch - Mathieu - Missmer - Rittel - Schaumann - Spiser

Kempeners-Antz's Vorfahren - les ascendants Kempeners-Antz - Ancestors of Kempeners-Antz
Antz - Braun - Bodemer - Bong - Hütz - Kempeners - Lebrun (Braun) - Lingelser - Muller - Münsch - Mutschler - Peter - Rieffel - Schaal - Spähner
Speysser - Tremblerin - Walter

Levinson-Lennhoven's Vorfahren - les ascendants Levinson-Lennhoven - Ancestors of Levinson-Lennhoven
Bab - (Bokranz) - Gumpert - Isaac - Leo - Levinson (Lennhoven) - Moser - Moses - Rieß

 

abgemàltes - Fotoalbum - album photos - pics gallery

-
-
branche Ottmann branche Fuger et moi

cousinade

Stàmmböesch - Familienbuch - livre de famille - family book

Tables généalogiques illustrées Famille Levinson-Bab Illustrierte Ahnentafel der Familie
Chapitre 1 Annexe/Anhang Kapitel 1
 
Tables généalogiques illustrées, origines de deux familles d´Alsace et d´Allemagne ...

 

email - sources - télécharger PDF - retour

© hans-lips.com

TERMS - CGU- AGB